Tổng Quan

Customer Journey Map giúp chúng ta có góc nhìn bao quát để có một bức tranh toàn cảnh về tất cả mọi thứ liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ mà công ty đang cung cấp.

Customer Journey Map bao gồm hầu hết mọi thứ liên quan đến trải nghiệm người dùng (ở một mức độ khái quát) như: Personas, Scenarios, User Tasks, User Goals, Empathy...

Customer Journey Map như một nền tảng cho các hoạt động liên quan đến trải nghiệm người dung sau này. Nó giúp cho các bộ phận liên quan đều mang chung một “thế giới” từ đó đồng nhất các hoạt động của doanh nghiệp gia tăng trải nghiệm người dùng.

Trong khóa học này, chúng ta sẽ học từng bước để tạo nên một Customer Journey Map đúng nghĩa. Khóa học này tập trung vào cung cấp nền tảng và kỹ năng để bạn tạo ra một Customer Journey Map tùy theo tình hình doanh nghiệp và vấn đề mà bạn đang gặp.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học này, bạn sẽ biết được:

  • Bản đồ hành trình khách hàng là gì?
  • Cách tạo ra bản đồ hành trình khách hàng.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá đào tạo phù hợp với:

  • Những SaaS Sales tập trung vào trải nghiệm khách hàng
  • TeamLeader muốn đưa đội ngũ của mình về cùng một góc nhìn đối với trải nghiệm người dùng
  • Những người C-level muốn hiểu góc nhìn và nắm vai trò để hỗ trợ cho đội ngũ gia tăng trải nghiệm của người dùng qua từng điểm chạm

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Kết thúc khoá học, bạn sẽ::

  • Có thể tự xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng.
  • Đề xuất và tổ chức một dự buổi workshop để xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC