TỔNG QUAN

Gói sản phẩm phù hợp với bạn muốn tiếp tục học tập khóa NextGenie để ôn lại kiến thức, và tham gia học tập cùng thư viện khóa học với rất nhiều khóa học hấp dẫn, giúp nâng cao kỹ năng bán hàng, chuyển đổi số của bạn.

Đối với doanh nghiệp, gói sản phẩm cung cấp khóa học liên tục cho nhân viên của bạn, giúp nâng cao năng lực bán hàng, chuyển đổi số cho nhân sự, để mang lại nhiều doanh thu hơn, đặc biệt là phát triển tương tác và trải nghiệm khách hàng.

BẮT ĐẦU NGAY


3.399.000 ₫/month

01 tháng

Đây là sản phẩm đăng ký được lập hóa đơn hàng năm cho đến khi bạn hủy.

Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào từ trang quản lý tài khoản.

This is a subscription product billed on a monthly basis until you cancel. Cancel anytime from the account management page.

Gói STARTUP bao gồm:

Tối đa 1.000 học viên

Tổng quan về Chuyển đổi số

Tính cách làm việc chuyên nghiệp của chuyên viên tư vấn chuyển đổi số

Xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng

Quản lý khách hàng bằng phần mềm CRM

Kỹ năng bán hàng, tư vấn chuyển đổi số

Một ngày làm việc của chuyên viên tư vấn chuyển đổi số

Bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa 60 câu hỏi

Bài tập: Giới thiệu bản thân

Bài tập: Cách mở đầu cuộc gọi đầu tiên với khách hàng

Bài tập: Đặt câu hỏi, xác định vấn đề của khách hàng

Bài tập: Xác định mục tiêu, kỳ vọng của khách hàng

Bài tập: Thiết lập một cuộc hẹn gặp trực tiếp với khách hàng

Thư viện 200 các khóa học online